Od září školního roku 2020/ 2021 zahájila činnost také Mezinárodní základní škola PIA.

  • Jde o 1.stupeň bilingvní Mezinárodní školy, která klade důraz na britské curriculum, ale samozřejmě také připravuje děti na nástup na 2.stupeň českých škol podle vlastního vzdělávacího systému.
  • Proporce anglického a českého vzdělávání stanoví po poradě s rodiči vedení ZŠ Prague International Academy.
  • Škola má jako průběžný cíl radostnou a přirozenou cestu ke vzdělání dítěte.
  • Konečným cílem je kvalitní vzdělání dítěte v českém i anglickém jazyce. Kvalitu zajišťují v PIA pedagogové – rodilí mluvčí i pedagogové ve vedení Mezinárodní školy PIA, kteří má nejvyšší možné vzdělání dosažené na renomovaných univerzitách a dlouhodobé pedagogické zkušenosti.
  • Podstatná v MZŠ PIA je výchova dítěte jako empatické spolupracující bytosti, která umí pracovat samostatně i v týmu a má zcela jasně stanoveny etické hodnoty člověka 21.století.
  • Pro případné zájemce jsou připraveny propozice MZŚ PIA, které konzultujeme při osobní návštěvě.

A hlavně!

  • Děti v MZŠ PIA pracují ve skupinách – ve třídě je maximálně deset dětí. Práce je kombinována s uměleckými aktivitami – PIA – ART i s odpočinkem a pobytem na zahradě PIA.
  • Začátek vyučování PO – PÁ : 9 hodin. Po obědě ve 13 hodin může dítě odcházet domů nebo se zdržet do doby, kdy to rodiče potřebují, nejdéle však do 17 hodin v Klubu PIA, který je veden v anglickém jazyce.
  • Rodiče velice rádi provedeme možnostmi jak do MZŠ PIA od září 2022 nastoupit.

UPOZORNĚNÍ: V budoucnu počítáme s nutností nosit v MZŠ PIA uniformy PIA – jejich pořízení hradí rodiče mimo platbu za školné.

ŠKOLNÉ: 16 000,- (včetně stravy) registrační poplatek: 4000,- / školní rok
Studentům MZŠ PIA budou podle situace rodičů (matek samoživitelek) a finančních možností PIA, udělována stipendia.

ZÁPIS do MEZINÁRODNÍ ŠKOLY PIA se uskuteční: 10.1.- 31.1.2022 (v případě volného místa i později)

KONTAKT: MGR. MARTINA VÁCLAVKOVÁ, ředitelka PIA, 605 999 737