Nadační fond PIA

 
Prague International Academy ustavuje od června 2021 NADACI PIA
 

Smyslem této Nadace je především pomoci stipendiem maminkám – samoživitelkám, aby jejich nadané dítě mohlo navštěvovat Prague International Academy, její americkou sekci nebo např. PIA – ART s minimálními finančními náklady. Dále bychom rádi z finančních prostředků NADACE PIA doplnili vybavení prostor MŠ např. interaktivními tabulemi, na zahradě bychom vybudovali záhony pro “malé zahradníky”, a opravili stávající pískoviště, v přízemí PIA bychom instalovali cvičnou kuchyňku pro naše ” malé kuchaře “. Dále máme v plánu zřídit malý baletní sál a prostor pro hudební i divadelní aktivity, včetně nákupu klavíru, dalších hudebních nástrojů pro děti, kostýmů, rekvizit, pomůcek pro výtvarnou výchovu a dalších potřebných a pro děti důležitých věcí. V neposlední řadě také uvažujeme o použití nadačních prostředků na výlety, školu v přírodě nebo např. v dalších letech – pokud by to situace dovolila – třeba i cestu k moři. Další možností, jak využít tyto prostředky pro naše děti, by bylo zajištění těch nejlepších pedagogů, lektorů a umělců, jak českých, tak např. i zahraničních, aby bylo působení na děti ve smyslu výchovy i vzdělání v jednotlivých oborech co nejefektivnější.

Top