Umělecká školka PIA-ART

 

” UMĚNÍ JE ZDROJEM RADOSTI “

Novinka a nedílná součást Prague International Academy je celodenní UMĚLECKÁ ŠKOLKA PIA-ART, která nabízí dětem od 3-6 let denně aktivity, rozvíjející jejich umělecké sklony.

Jde o BALETNÍ, HUDEBNĚ – DRAMATICKOU a VÝTVARNOU složku vedenou profesionálními pedagogy, lektory a umělci. Děti pracují každý den na projektech, které spojí všechny tři složky do jednoho celku. Výstupem je malé divadelní představení – vystoupení pěveckého sboru PIA-ART a výtvarný ateliér. Tato malá “umělecká dílka” jsou dárkem dětí, který věnují svým rodičům, příbuzným a přátelům pod vánoční stromeček nebo např. k ukončení školního roku. Tyto lekce umění pro nejmenší jsou zařazeny do denního programu vždy v dopoledních hodinách. Cíle v oblasti umělecké průpravy: a/ pomoci dítěti ve správném držení těla a správném dýchání b/ podpořit pozitivní reakce dítěte na jisté požadavky pedagoga, c/ dopřát dítěti skvělé zážitky a pocit hrdosti na to, co dokáže. d/ rozvíjet jeho cit pro jednotlivé druhy umění, e/ naučit dítě spolupracovat v týmu, f/ snažit se o to, aby dítě brzy pocítilo, že UMĚNÍ JE ZDROJEM RADOSTI.

 • PIA – ART usiluje o to, aby byly děti při všech činnostech uměleckého směru spokojené, nadšené, aby se hrou učily tančit, zpívat, hrát divadlo, kreslit a malovat.
 • PIA – ART si zakládá na tom, že jsou DĚTI PŘI SVÉ UMĚLECKÉ TVORBĚ ŠŤASTNÉ!

PROGRAM DNE:

Děti se scházejí od 8-9 hodin., po malé svačince následují jednotlivé umělecké aktivity:

 • Pondělí: 9,30 – 11 ……. hudebně – dramatický obor + výtvarná výchova
 • Úterý:     9,30 – 11…….. baletní průprava + výtvarná výchova
 • Středa:   9,30 – 11…….. baletní průprava + výtvarná výchova
 • Čtvrtek: 9,30 – 11…….. hudebně-dramatický obor + výtvarná výchova
 • Pátek:    9,30 – 11…….. hudebně- dramatický obor + baletní průprava+ výtvarná výchova

Další program dne:

 • 11-12 hodin…….. pobyt dětí na zahradě nebo dětském hřišti
 • 12 – 13 hodin…… plnohodnotný oběd, pohádka, odchod části dětí domů 13 – 14 hodin… polední klid, spánek, četba pohádek, klidné hry
 • 14-16 hodin……. odpolední svačinka, anglický program
 • 16-17 hodin……. volná hra, odchod dětí domů

CENÍK PIA – ART:

Dopolední docházka: jednotná cena:
3 x – 5 x týdně = 13 500 / měsíc / Včetně stravného

Celodenní docházka:
Jednotná cena: 3 x – 5 x týdně: 15 500 / měsíc / Včetně stravného

DÍTĚ JE DO PIA – ART PŘIJATO PO ÚSPĚŠNÉM KONKURZNÍM ŘÍZENÍ !

Bližší informace: 605 999 737: Mgr: Martina Václavková, ředitelka Prague International Academy

Top