Test

 

Vážení rodiče,

v klidné čtvrti Královských Vinohrad na prestižní adrese v ulici Dykova 31 od roku 2017 sídlí Prague International Academy (PIA).

Školka / Preschool – PIA otevřela anglickou a českou třídu s přijateným školným od 5.990 – 16.990,- Kč / měsíc. Obě třídy jsou určeny pro děti ve věku od 3-6 let. Limitovaný počet dětí ve třídách je zárukou rodinné atmosféry a individuálního přístupu k jednotlivým dětem.

Učitelé Prague International Academy jsou nadšení pedagogové s teoretickou i praktickou zkušeností se vzděláváním dětí předškolního a mladšího školního věku. Osobnost každého z našich studentů je jedinečná, nezaměnitelná a to je skutečnost, která nás nepřestane bavit a inspirovat. Podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi v laskavém prostředí. Nedílnou součástí života studentů PIA jsou zážitkové programy. Absolventi PIA jsou perfektně připraveni k přijetí do prvního ročníku ZŠ / Year 2. Jsme zaměřeni na rozvoj českého jazyka. Využíváme hudbu a prvky tvořivé dramatiky (specializace našich vyučujících).

Děti školky Prague International Academy se mohou stát součástí přípravky Studentského divadla Praha (SdP). Přípravka SdP účinkuje v dopoledních představeních předních pražských divadel, uvádí autory české i světové literatury. Mnoho prostoru dáváme také přirozenému pohybu dětí a rozvíjíme pohyb jevištní. Zvýšený důraz klade naše školka na zdravý životní styl, kvalitní stravování je samozřejmostí.

Angličtinu vyučujeme ve spolupráci s učiteli – rodilými mluvčími. Angličtina se tak přirozeně stává dalším jazykem, kterým dítě běžně komunikuje.
 

Kvalitní předškolní výchova a vzdělávání jsou prvním a nejdůležitějším krokem do úspěšného a šťastného života Vašeho dítěte.
 

Program školky PIA odpovídá kritériím Rámcově vzdělávacího programu MŠMT a opírá se o osnovy vydané pro předškolní vzdělávání Velké Británie. Vede děti k poznávání zdravého životního stylu ( hygienické návyky, zdravé stravování ), k osvojení kulturních a společenských návyků ( lekce etikety pro děti, návštěvy kulturních zařízení ), k získávání poznatků, vědomostí, dovedností, prožitků, k rozvoji fantazie, k posílení vůle, k seberealizaci, vytrvalosti při činnostech, k rozvoji sebevědomí.

Program školky Prague International Academy se řídí roční osnovou, která vždy vychází z individuálních potřeb a věkových zvláštností dětí.

Téma, pro každý měsíc školního roku jiné, vychází z přirozeného prostředí dítěte. Tedy nacházíme s dítětem cestu k porozumění okolnímu světu a přizpůsobení se mu. Pozorujeme měnící se přírodu v souvislostech s přírodními zákony, jevy, zkoumáme, jak se učíme a co všechno k porozumění potřebujeme. Jak mohu já jako člověk okolní svět měnit. Jaké moje individuální zvláštnosti mohou změnit svět (každý z nás má talent). Zjišťujeme, jak vypadá naše tělo, jak vnímáme svými smysly. Jak je pro nás důležité naše sociální prostředí – naše rodina, přátelé, jak nám mohou pomoci a jak my můžeme pomoci jim. Svátky jako stabilní a tedy očekávatelné životní milníky nás učí o přírodě a přirozeně nás nutí opět myslet na své nejbližší a něco pro ně vykonat (Vánoce, Velikonoce,Svátek matek, školní oslavy narozenin).

Jako hlavní metodu výchovy a vzdělávání předškolních dětí uplatňujeme hru jako nejpřirozenější aktivitu dítěte. Angličtina je ve školce PIA komunikačním jazykem, děti se svým učitelem ( rodilý mluvčí ) anglicky hovoří během denních aktivit. Výuku PIA jsme založili na metodě “very simple songs”, čili anglický jazyk učíme prostřednictvím zpěvu jednoduchých písniček, kterými si dítě osvojuje znalosti o světě. V češtině využíváme české písničky, říkadla a jazykolamy, říkanky, vyprávění pohádek, prohlížení knížek, dbáme na správnou výslovnost, rozvíjíme slovní zásobu.

S přátelským pozdravem,
tým Prague International Academy

Denní program


Dopolední program vedený v angličtině rodilými mluvčími:

 • 8.00-9.00 – příchod do školky, volná hra
 • 9.00-9.30 – svačinka
 • 9.30-12.00 – dopolední aktivity podle programu a počasí (výtvarné, hudební, jazykové aktivity, pobyt na školní zahradě, na dětském hřišti, procházka)

Odpolední program vedený českými i anglickými učiteli:

 • 12.00-12.45 – oběd podle předem připraveného jídelního lístku
 • 12.45-13.00 – čištění zoubků, příprava na spánek nebo klidové aktivity
 • 13.00-14.30 – spánek nebo klidové aktivity (pohádka)
 • 15.00-15.30 – odpolední svačinka
 • 15.30 -17:30 – odpolední aktivity, divadelní průprava, výtvarné, cvičební bloky podle programu, hry na školním hřišti

Podstata programu PIA školky:

Příprava dítěte pro úspěšný a snadný nástup do prvního ročníku základní školy vedené v českém i anglickém jazyce (bilingvní školy).
 

 • Rozvoj jazykových schopností – V kombinaci s anglickým rodilým mluvčím a českým učitelem. Učitelé s dětmi stále hovoří, vyzývají děti k opakování a činnosti provádějí se slovním doprovodem. 
 • Pro vyrovnaný a komplexní vývoj dítěte je podstatný i rozvoj motorických funkcí:  
  Hrubá motorika – Pobyt na  dětském hřišti, volné hry dětí a učitelem řízené sportovní aktivity.
  Jemná motorika – Výtvarné aktivity, pracovní činnosti související s tématem programu.
 • Zásadní je i rozvoj emoční inteligence, empatie, sociálního učení. Zakládáme si na tom, že naši učitelé projevují dětem respekt, sami učitelé jsou empatičtí, tolerantní. Jsme důslední, ale vytváříme laskavé, bezpečné a podporující prostředí. Jsme dítěti vždy nablízku a rádi chválíme.

Náš tým


Česká učitelka
PhDr. Vladimíra Václavková

Ředitelka Studentského divadla Praha – zkušený pedagog s dlouholetou praxí na školách různého typu, specializace: tvořivá dramatika, rétorika, divadlo pro děti, elitní čeština, FFUK – filozofie, historie.

Britský učitel
Declan Fry

Declan je mladý britský učitel, který vystudoval na univerzitě ve Velké Británii učitelství a hudbu. Hraje na 8 hudebních nástrojů, nejraději na kytaru. Má zkušenosti s výukou dětí předškolního i mladšího školního věku, které vyučoval výtvarnou výchovu, matematiku, přírodní a společenské vědy, angličtinu a hudbu. Působil také jako vedoucí na několika skautských táborech.

“Rád se zaměřuji na tvůrčí učení pomocí praktických výstupů, které zaujmou dítě prostřednictvím umění, hudby a dramatu.”

Ředitelka PIA
Mgr. Martina Václavková

Ředitelka Prague International Academy – už na studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor pedagogika) měla jasnou vizi svého předškolního zařízení, které by plnilo její představu o školce s laskavou, vstřícnou atmosférou, ve které by děti rozvíjela spolu se spolehlivým týmem spolupracovníků tak, aby výchova byla radostnou záležitostí pro všechny – pedagogy, rodiče a především pro děti. V nově zrekonstruovaných prostorách se zahradou v Dykově ulici na Královských Vinohradech jsou pro  realizaci této vize  ty nejvhodnější podmínky.

Školné


DOPOLEDNE (8:00 – 12:30)

  ČESKÁ TŘÍDA ANGLICKÁ TŘÍDA
3x týdně 5.990 Kč (110 Kč/hod.) 9.990 Kč (185 Kč/hod.)
4x týdně 6.990 Kč (97 Kč//hod.) 10.990 Kč (152 Kč/hod.)
5x týdně 7.990 Kč (89 Kč /hod.) 11.990 Kč (133 Kč/hod.)

CELÝ DEN (8:00 – 17:30)

  ČESKÁ TŘÍDA ANGLICKÁ TŘÍDA
3x týdně 9.990 Kč (87 Kč/hod.) 14.990 Kč (131 Kč/hod.)
4x týdně 10.990 Kč (72 Kč/hod.) 15.990 Kč (105 Kč/hod.)
5x týdně 11.990 Kč (63 Kč/hod.)  16.990 Kč (89 Kč /hod.)

OSTATNÍ SLUŽBY

Zápisné v anglické třídě: 5.000 Kč/rok
Zápisné v české třídě: 1.500 Kč/rok
Strava celodenní: 135 Kč/den
Strava dopolední: 85 Kč/den

Podání přihlášky


Kontakt


Mgr. Martina Václavková
Ředitelka PIA
Email: info@prague-academy.cz

Mobil: +420 605 999 737

Contact for english speaking:
Email: prague-academy@post.cz

Adresa PIA:
Dykova 543/31
Praha 10 – Vinohrady, 101 00
Česká republika

Provozovatel:
PhDr. Vladimíra Václavková
Jivenská 1, Praha 4
IČ: 06251081

Top