Vinohradská školka

 

VINOHRADSKÁ ŠKOLKA: Dykova 31, Praha 10 – Vinohrady zahájila provoz v části prostor instituce preschool PRAGUE INTERNATIONAL ACADEMY. Je otevřena od 7,30 do 17,30 a je určena dětem od 2 let do zahájení jejich povinné školní docházky. Hromadný zápis probíhá 2.5. 2019 od 10 do 13 hod. a od 15 do 17 hod. Náhradní hromadný zápis je 3.5.2019 ve stejném čase. Jinak přijímáme děti po celý školní rok, dokud není naplněna kapacita VŠ. Prostory Vinohradské školky jsou nově zrekonstruované, útulné, čisté. Na stěnách učebny i herny jsou aplikovány speciální homologované antibakteriální a antivirové nátěry, které mají příslušný atest. Výhodou VŠ je také vlastní, privátní dětské hřiště ve vnitrobloku s herními prvky, které jsou určeny MŠ. Dětem se ve Vinohradské školce věnují zkušení, aprobovaní pedagogové. Každé dopoledne je vedeno podle výchovně – vzdělávacího plánu, děti se vzdělávají přiměřeně věku, samozřejmě – prostřednictvím hry.      

PROGRAM DNE:  

 • 7,30 – 9,00 – děti přicházejí do školky, hygiena, volná hra.
 • 9,00 – 9,20 – ranní kruh / vyprávíme si, jaký je dnes den, jak se dnes cítíme, s čím si dnes budeme hrát, co budeme vyrábět, na co se těšíme, s kým se kamarádíme, povídáme si o knížkách, pohádkách, zpíváme písničku – vítáme nový den
 • 9,20 – dopolední svačinka
 • 9,35 – 10 – první dopolední zaměstnání podle vých. vzděl. plánu / viz Rámcový vých.
  vzděl. plán MŠMT/, vyrábíme, cvičíme, učíme se písničku, básničku, malujeme apod.
 • 10 – 11 – pobyt na čerstvém vzduchu / dětské hřiště, procházka
 • 11 – 12 – druhá část zaměstnání – blok anglického jazyka / vyučují rodilí mluvčí – pedagogové z USA a VB. / Děti tak mají díky preschool Prague International Academy jedinečnou možnost každodenní výuky angličtiny tak, jak se má správně vyučovat/.
 • 12 – 12,30 – hygiena, oběd / v tomto školním roce vaříme ve školce domácí stravu z
  biopotravin/. Po obědě odchází část dětí domů, ostatní děti mají klidový režim.
 • 12,30 – 14 – klidový režim / spánek, pohádka /
 • 14 – 15,30 – zájmové kroužky jsou doporučeny dětem od 3 let, některé kroužky dětem od 4 let. Kroužky: Výtvarný, hudebně – dramatický, sportovní, jóga, balet, základy golfu, angličtina. Ostatní děti mají volnou hru / možnost v případě příznivého počasí venku / Postupně – odchod dětí ze školky domů.

Ve VŠ končíme provoz každý den v 17,30 hod.

Vašim dětem se věnujeme nepřetržitě po celou dobu pobytu u nás, pracujeme podle výchovně – vzdělávacího plánu, který vydalo MŠMT a je závazný pro práci všech předškolních zařízení. Část dopoledne a odpoledne mohou děti trávit na hřištích / menší děti si hrají většinou na našem privátním hřišti a starší děti – podle aktuální potřeby – tráví část dne také na našem hřišti nebo na přilehlých dětských veřejných hřištích /.

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby se Vaše dítě správně stravovalo. Ze zkušenosti víme, že každé dítě je jiné a to se, samozřejmě, projevuje i v oblasti stravování. Také v tomto směru tedy přistupujeme k dětem individuálně, děti nekrmíme, / pokud to není nezbytně nutné /, ani je nějak příliš nenutíme, že musí sníst všechno nebo to, co nesnášejí, ale naší povinností je dbát na to, aby se dítě najedlo a aby na si na zdravé potraviny přivykalo. Děti, které mají ve stravování jisté omezení, si mohou do VŠ nosit své krabičky se svačinkou nebo s obědem. Nemáme žádný problém s dodatečnou přípravou oběda ohřátím. Obědy v současné době přímo vaříme / dodržujeme zvlášť přísná hygienická pravidla a vaříme z čerstvých potravin, většinou bio/, od příštího školního roku budeme obědy dovážet z blízké spřátelené MŠ, kde také skvěle vaří i pro vlastní strávníky. Jídelníček bude také vyvěšen na stránkách PIA / Vinohradská školka / a na nástěnce ve školce, tak, aby rodiče mohli stravu svému dítěti vhodně doplňovat.  Pokud jde o pitný režim – ve školce mají děti k dispozici neslazený ovocný čaj a vodu, z domova si mohou nosit svou láhev s vodou. Pokud jde o další vybavení dítěte do VŠ – vše potřebné se rodiče mohou dozvědět při osobní návštěvě školky, kde také dostanou patřičné dokumenty k nahlédnutí / event. k podpisu / – Registrační lístek i Smlouvu o zajištění předškolní péče jejich dítěti.

Zápisné na každý školní rok je stanoveno na 1.500,-. Platí se jednorázově, při podpisu smlouvy v hotovosti nebo do 3 pracovních dnů na účet VŠ.

CENÍK VINOHRADSKÉ ŠKOLKY:

 • CELODENNÍ: docházka dítěte
  • 5x týdně / školkovné 10.800,- za celý měsíc
  • 4x 9.900,-
  • 3x 9.400,-
 • DOPOLEDNÍ NEBO ODPOLEDNÍ / 7,30 – 12,30 nebo 13 – 17,30
  • 5x týdně 9.600,-
  • 4x týdně 8.800,-
  • 3x týdně 7.600,-

Pro sourozence je poskytována sleva 5%.
Strava: Půl dne: 130 Kč, celý den: 180 Kč.      

FINANČNÍ PROSTŘEDKY JSOU VYUŽITY:

 1. na nájem prostor a všech nákladů spojených s provozem školky:voda, elektřina, topení, odpad
 2. na odměny personálu školky
 3. na všechny opravy a doplnění inventáře školky, a dětského hřiště, na udržování provozu dětského hřiště
 4. na vybavení školky: herní prvky, hračky, pomůcky, stavebnice, výtvarný materiál, barvy, štětce, čtvrtky, pastelky, křídy, papíry, barevné papíry, lepidla, kartony, sportovní potřeby, stavebnice, lego, loutky, dekorační materiál, hygienické a čistící potřeby, přikrývky, polštáře, lehátka, ručníky, plyšové hračky, hudební nástroje, oslavy narozenin dětí včetně malého dárečku, karneval a oslavy různých svátků a výročí.    

CO NENÍ HRAZENO ZE ŠKOLNÉHO:

 1. strava
 2. zvláštní dieta / bezlepková, mléčná apod. – dohoda s rodiči
 3. vybrané kroužky / pololetně cca 3.000 – 3.500,-
 4. výlety a návštěva kavárny Maluj, ZOO a dalších kulturně – vzdělávacích zařízení
 5. lyžařský kurz
 6. škola v přírodě

PŘIHLÁŠKA: VINOHRADSKÁ  ŠKOLKA, Dykova 31, Praha 10 – Vinohrady

Ředitelka: Mgr. Martina Václavková
+ 420 605 999 737
email: mgr.martina.vaclavkova@gmail.com.    

AKTUALITY: DNY OTEVŘENÝCH DVEŔÍ: 11.4., 25.4., 9.5. 2019.

V případě zájmu o prohlídku našich prostor volejte 605 999 737

KONTAKTY:
VINOHRADSKÁ ŠKOLKA, Dykova 31, Praha 10 – Vinohrady, v prostorách PIA
605 999 737
www.prague-academy.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Top